Prakard2

 

headmain

 

ห้องแก้วนพรัตน์ : เลือกชมสินค้าพลอยนพรัตน์พร้อมใบรับประกันความแท้

g-001 13 300x300
พลอยไพลินแท้เผาเก่า+ใบรับรองความแท้ "เนื้อแก้วใส" 4.44 กะรัต จากประเทศมาดากัสการ์ ทวีปแอฟริกา (G-001)

เม็ดนี้เป็นไพลินเผาเก่า จากประเทศ Madagascar พร้อมใบรับรองความแท้จากสถาบัน GGT...
btreadmore2

g-004 152 300x300
พลอยไพลินแท้เผาเก่า+ใบรับรองความแท้  "เนื้อแก้วใส" 2.83 กะรัต จากประเทศมาดากัสการ์ ทวีปแอฟริกา (G-004)

เม็ดนี้เป็นไพลินเผาเก่า จากประเทศ Madagascar พร้อมใบรับรองความแท้จากสถาบัน GGT...btreadmore2

g-002 13 300x300พลอยไพลินแท้-สด-ไม่เผา+ใบรับรองความแท้ "เนื้อแก้วใส" 2.02 กะรัต จากประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา (G-002)

เม็ดนี้เป็นไพลินสดจากประเทศ Tanzania พร้อมใบรับรองความแท้จากสถาบัน GIT...btreadmore2
 
 

 

bt199800

bt68420

bt61900

g-003 12 300x300
พลอยทับทิมแท้-สด-ไม่เผา+ใบรับรองความแท้ "เนื้อแก้วใส" 1.02 กะรัต จากประเทศโมซัมบิก ทวีปแอฟริกา (G-003)

เม็ดนี้เป็นทับทิมสด จากประเทศ Mozambique พร้อมใบรับรองความแท้จากสถาบัน GIT...

btreadmore2

g-008 11 300x300
พลอยไพลินแท้เผาเก่า+ใบรับรองความแท้ "เนื้อแก้วใส" 1.56 กะรัต จากประเทศมาดากัสการ์ ทวีปแอฟริกา (G-005)

เม็ดนี้เป็นไพลินเผาเก่า จากประเทศ Madagascar พร้อมใบรับรองความแท้จากสถาบัน GGT...btreadmore2

g-013 1 300x300
พลอยเขียวส่องแท้เผาเก่าไฟดี 1.29 กะรัต + ใบรับรองความแท้ จากประเทศออสเตรเลีย  (G-013)

เม็ดนี้เป็นเขียวส่อง (กรีนแซฟไฟร์) แท้จากธรรมชาติเผาเก่า  จากประเทศออสเตรเลีย พร้อมใบรับรองความแท้จากสถาบัน GGT...btreadmore2

bt44140 bt23900 bt7500


btall01-1 


ห้องแก้วในตำนาน : เลือกชมสินค้าโป่งข่ามแท้ หรือแก้วมงคล 24 ชนิด

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์ขนทรายโป่งข่าม แก้ววิฑูรย์ขนทราย (Q-195)
แก้ววิฑูรย์ขนทราย  จัดเป็นหนึ่งในบรรดาแก้วโป่งข่ามหายากในตำนานแก้วอัญมณีมงคล 24 ชนิดเมืองล้านนาโบราณ...
btreadmore2
 

แก้วฟ้าแรสามกษัตริย์โป่งข่าม แก้วฟ้าแรสามกษัตริย์ (Q-178)
เป็นหัวแหวนแก้วฟ้าแรน้ำใสประเภทหายาก (เม็ดนี้น้ำใสแจ๋ว ไม่ขุ่นมัว สวยมาก)...btreadmore2

แก้วประภาชมชื่น + แก้ววิฑูรย์น้ำผึ้งโป่งข่าม แก้วประภาชมชื่น + แก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง (Q-187)
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  และพจนานุกรมฉบับ อ.เปลื้อง ณ นคร  ได้ให้คำจำกัดความคำว่า "ประภา" หมายถึง แสง...
btreadmore2

btprice15680

bt9500

bt3800

q-185_0โป่งข่าม แก้วพิรุณแสนห่าสีขาว (Q-184)

ป็นหัวแหวนแก้วพิรุณแสนห่าน้ำใส  เส้นสายฝนมีลักษณะดีสีขาวบริสุทธิ์  เจียระไนเป็นหัวแหวนรูปทรงสี่เหลี่ยมมรกตขนาดพอเหมาะกำลังดี...
btreadmore2

โป่งข่าม จี้คอแก้วสามกษัตริย์
โป่งข่าม จี้คอแก้วสามกษัตริย์ (แก้วไหมทองดาวประกายพรึก +กลุ่มเป๊กขนาดเล็ก+แก้วกาบดำ)(Q-194)
เป็นจี้ห้อยคอแก้วโป่งข่ามชนิดแก้วสามกษัตริย์  ซึ่งภายในแก้วประกอบไปด้วย  แก้วไหมทองลักษณะพิเศษคล้ายดาวประกายพรึก+กลุ่มเป๊กขนาดเล็ก+แก้วกาบดำ....btreadmore2

โป่งข่าม แก้วมังคละจุฬามณีรูปพระปรางค์โป่งข่าม แก้วมังคละจุฬามณีรูปพระปรางค์ (ทรายสามกษัตริย์) (Q-193)

เป็นหัวแหวนแก้วโป่งข่ามมงคลประเภทหายาก (น้ำงามเกรด A)  ชนิดแก้วมังคละจุฬามณีรูปพระปรางค์ (ทรายสามกษัตริย์) ...btreadmore2

bt1200 bt4700 bt001


btall01-1
 

ห้องแก้วหายาก : เลือกชมสินค้าโป่งข่ามหายากจากทั่วโลก...ที่นี่ที่เดียว

q-455 BR
แหวนโป่งข่าม แก้วตาข่ายเงิน (Q-455)
เป็นแหวนเงินสเตอร์ลิง .925 (Sterling Silver) สไตล์ Classic ขนาด 7 หรือ 54  หัวแหวนเป็นโป่งข่ามหายากชนิดแก้วตาข่ายเงิน จากเทือกเขาหิมาลัยฝั่งประเทศทิเบต...
btreadmore2

q-465 1 300x300โป่งข่าม แก้วเข้าแก้งเง่า + แก้วหมอกแดง (Q-470)
แก้วเข้าแก้วเง่าที่พบเห็นกันโดยส่วนใหญ่  มักจะเกิดขึ้นภายในแก้วโป่งข่ามชนิดแก้วน้ำใสไม่มีสี  แต่แก้วเข้าแก้วเง่าเม็ดนี้เกิดขึ้นอยู่ภายในแก้วโป่งข่ามสีแดงธรรมชาติ...
btreadmore2

โป่งข่าม แก้วเข้าเป๊กสีน้ำเงิน
โป่งข่าม แก้วเข้าเป๊กสีน้ำเงิน (Q-461)

เป็นหัวแหวนโป่งข่ามหายาก  ชนิดแก้วเข้าเป๊กสีน้ำเงิน  จากประเทศมาดากัสการ์...
btreadmore2

bt3100

 bt4700

bt3800

โป่งข่าม แก้วไหมทอง
โป่งข่ามเกรด A แก้วไหมทองสลักช่อ + แก้วเข้าแก้วเง่า (ก้อนดิบธรรมชาติ) (Q-477)

เป็นก้อนดิบแก้วโป่งข่ามธรรมชาติลักษณะดี - หายาก - น้ำงามเกรด A   ภายในแก้วประกอบไปด้วยแก้วมงคล 2 ชนิด  รวมกันอยู่ภายในแก้วก้อนเดียวกัน...btreadmore2

q-460 1 300x300
โป่งข่าม จี้คอแก้วฟ้าแร (Q-460)

เป็นจี้คอขนาดพอเหมาะกำลังดี ทำจากเงินสเตอร์ลิง .925 (Sterling Silver) สไตล์ Classic โดยฝังแก้วโป่งข่ามหายาก  ชนิดแก้วฟ้าแรจากประเทศบราซิลไว้ตรงกลาง...
btreadmore2

โป่งข่าม จี้คอแก้วเข้าเป๊กทอง (ทองสำริด) + ไหมทอง + ประกายรุ้ง 7 สี
โป่งข่าม จี้คอแก้วเข้าเป๊กทอง (ทองสำริด) + ไหมทอง + ประกายรุ้ง 7 สี (Q-476)
เป็นจี้ห้อยคอแก้วโป่งข่ามหายากลักษณะดี  ซึ่งภายในแก้วประกอบไปด้วย  แก้วเข้าเป๊กทอง (ทองสำริด) ตรงตามตำราหลายชิ้น + ไหมทอง + ประกายรุ้ง 7 สี  ... btreadmore2

 btprice12870
bt204 bt204


btall03
 

ห้องแก้วทั่วไป : เลือกชมสินค้าโป่งข่ามธรรมชาติแท้ตะกอนหลากหลาย

โป่งข่าม รูปฉากวิว
โป่งข่าม รูปฉากวิวน้ำตกบนชะง่อนผา (Q-333)
เป็นจี้คอแก้วโป่งข่ามน้ำใสรูปฉากวิวน้ำตกบนชะง่อนผา  ดูเป็นมิติสวยงาม...btreadmore2

แก้วโป่งข่ามน้ำงาม   /  เพชรน้ำค้าง  /  แก้วจุยเจีย
แก้วโป่งข่ามน้ำงาม เกรด A เม็ดใหญ่  /  เพชรน้ำค้าง  /  แก้วจุยเจีย (Q-344)
เป็นหัวแหวนแก้วโป่งข่ามจากธรรมชาติน้ำงาม  เกรด A  หรือ เพชรน้ำค้าง  หรือ  แก้วจุยเจีย   จากเมือง Arkansas  ประเทศสหรัฐอเมริกา...
btreadmore2

โป่งข่าม แก้วกาบ
โป่งข่าม แก้วกาบน้ำใสประกายในแก้ว (Q-307)

เป็นแก้วโป่งข่ามกาบทองที่มีลักษณะดีมาก  สีเข้มสดใส  ที่สำคัญมีประกายสายรุ้งวิ่งไปมาอยู่ด้านใน...btreadmore2

bt1000

bt204 

bt2200


โป่งข่าม แก้วไหมทองโป่งข่าม แก้วไหมทอง (Q-338)

เป็นหัวแหวนแก้วโป่งข่ามน้ำงามชนิดแก้วไหมทอง  เจียระไนเป็นเหลี่ยมสวยงามรูปทรงวงรี (Oval)  หัวแหวนมีขนาดเล็ก...btreadmore2

โป่งข่าม แก้วเข็มมรกต (เข็มสีเขียวเข้ม)โป่งข่าม แก้วเข็มมรกต (เข็มสีเขียวเข้ม) (Q-340)

เป็นหัวแหวนแก้วโป่งข่ามจากธรรมชาติแท้น้ำงาม ชนิดแก้วเข็มมรกต (เข็มสีเขียวเข้ม)  เจียระไนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม...
btreadmore2

โป่งข่าม แก้วกาบ
โป่งข่ามแก้วกาบเงิน+แก้วกาบทอง (Q-308)
เป็นจี้คอแก้วโป่งข่ามน้ำใส ภายในมีแผ่นกาบเงินและกาบทองปนกันหลายแผ่น...
btreadmore2

 bt204
bt204 bt204


btall01-1

ห้องเครื่องแก้วโบราณ : เลือกชมสินค้าเครื่องแก้วโบราณแท้ หายาก จากทั่วโลก


ชุดเครื่องแป้งแก้วโบราณชุดเครื่องแป้งแก้วโบราณเคลือบเขียนลายโมเซอร์ สมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2433 (W-001)

เป็นชุดเครื่องแป้งแก้วเคลือบเขียนลาย สมัยรัชกาลที่ 4...btreadmore2

ชุดเครื่องแป้งแก้วโบราณ
ชุดเครื่องแป้งแก้วโบราณวอลเธอร์และเซิห์นเนอ ปี พ.ศ.2479 (W-002)
เป็นชุดเครื่องแป้งแก้วหล่อแบบสีเขียว มีอายุความเก่าเกิน 80 ปี...
btreadmore2

ชุดเครื่องแป้งแก้วโบราณ
ชุดเครื่องแป้งแก้วโบราณแบ็กลีย์ ปี พ.ศ.2482 (W-003)  
เป็นชุดเครื่องแป้งแก้วหล่อแบบสีชมพู (Pale Pink) มีอายุความเก่าเกิน 80 ปี...btreadmore2

btprice40000

 btprice19500

btprice17300

ขวดน้ำหอมโบราณ
ขวดน้ำหอมโบราณ แก้วโบราณ และขวดวิสกี้โบราณ  สมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2458) สีเขียวใบตองอ่อน  ประเทศเยอรมันนี (W-026)  

เป็นชุดแก้วโบราณหายากสีเขียวใบตองอ่อน (เขียวปนเหลือง)  ผลิตขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2458  ผลิตโดยบริษัทบล็อกดีสซ์  ประเทศเยอรมันนี...btreadmore2

ชุดเครื่องแป้งโบราณ

ชุดเครื่องแก้วโบราณหายากชุดใหญ่  สมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2463)  สีเขียวใบตองอ่อน (W-024)
เป็นชุดเครื่องแก้วโบราณหายากชุดใหญ่  สีเขียวใบตองอ่อน  ขนาดต่างกันจำนวน 10 ชิ้น  โดยเครื่องแก้วชุดนี้ถูกผลิตขึ้นในปี พ.ศ.2463...
btreadmore2

เครื่องแก้วโบราณ
แก้วน้ำโบราณ สีฟ้าขลิบขาวสำหรับตั้งโชว์ 2 ใบ สมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2436) (W-021)

เป็นแก้วน้ำโบราณสำหรับตั้งโชว์สีฟ้าขลิบขาวลายข้าวหลามตัด จำนวน 1 คู่ (2 ใบ)  สำหรับท่านที่ชื่นชอบสะสม...

btreadmore2

 btprice23000
btprice57000 bt8400


btall05
 

ห้องลูกปัดโบราณและอื่นๆ : เลือกชมสินค้าลูกปัดโบราณหายาก และกำไลแก้วโบราณของแท้สมัยรัชกาลที่ 4

     สร้อยลูกปัดโบราณ

สร้อยคอลูกปัดโบราณของแท้ผสม ( โรมัน / เปอร์เซีย / อินโด - แปซิฟิค )(B-028)

เป็นสร้อยคอลูกปัดแก้วโบราณของแท้  ผสมกันระหว่างลูกปัดแก้วสีเดี่ยวโรมันโบราณ ...

btreadmore2

ลูกปัดสำริดโบราณของแท้

ลูกปัดสำริดโบราณ (A-003) 

เป็นลูกปัดสำริดบ้านเชียงลายเกลียวเชือกเฉียง  มีอายุประมาณ 2,000 - 3,000 ปี รูปทรงแท่งกลม...


btreadmore2

เครื่องประดับแก้วจีนโบราณ

ชุดเครื่องประดับโบราณสีเหลือง  ยุคราชวงศ์ชิง (สมัยรัชกาลที่ 4) พ.ศ.2393 - 2423 รุ่นแรก  ประเทศจีน (J-001)

 

เป็นเครื่องประดับแก้วจีนโบราณยุคแรกสีเหลือง (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ของไทย)...

btreadmore2

btprice14000

bt14850 

bt204

     สร้อยลูกปัดโบราณ
สร้อยคอลูกปัดโบราณของแท้ผสม ( โรมัน / เปอร์เซีย / อินโด - แปซิฟิค ) (B-029)

เป็นสร้อยคอลูกปัดแก้วโบราณของแท้  ผสมกันระหว่างลูกปัดแก้วสีเดี่ยวโรมันโบราณ...btreadmore2

กำไลแก้วจีนโบราณ
กำไลโบราณวงเล็กสีฟ้า  ยุคราชวงศ์ชิง (สมัยรัชกาลที่ 4) พ.ศ.2393 - 2423  รุ่นแรก  ประเทศจีน (J-004)

เป็นกำไลแก้วจีนโบราณยุคแรกสีฟ้า (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ของไทย)...
btreadmore2

ลูกปัดโบราณสร้อยคอลูกปัดแก้วโบราณสีเดี่ยวของแท้ผสม ( โรมัน / อินโด - แปซิพิค ) (B-031)

เป็นสร้อยคอลูกปัดแก้วโบราณสีเดี่ยวของแท้  ผสมกันระหว่างลูกปัดแก้วสีเดี่ยวโรมันโบราณ  และลูกปัดแก้วสีเดี่ยวลมการค้า (Indo - Pacific)...

btreadmore2

 btprice13500
bt204 btprice14000


btall06
 

ห้องไฟฉายโบราณ : เลือกชมสินค้าไฟฉายโบราณเก่าแท้จากทั่วโลก

ไฟฉายโบราณ
ไฟฉายโบราณขนาดพกพา Ever Ready  สมัยรัชกาลที่ 5  พ.ศ.2450  ประเทศสหรัฐอเมริกา (F-102)
เป็นไฟฉายโบราณสำหรับพกกระเป๋าของผู้หญิง...
btreadmore2

กำไลแก้วจีนโบราณ
ไฟฉายโบราณกล่องไม้โอ๊ค Ever Ready  สมัยรัชกาลที่ 6  พ.ศ.2464  ประเทศอังกฤษ (F-113)
เป็นไฟฉายโบราณ ซึ่งจัดว่ามีสภาพสมบูรณ์มากๆ...btreadmore2

ไฟฉายโบราณ
ไฟฉายโบราณขนาดพกพา Ever Ready  สมัยรัชกาลที่ 5  พ.ศ.2446  ประเทศสหรัฐอเมริกา (F-110)
เป็นไฟฉายโบราณขนาดพกพารูปทรงแบน กระบอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์สีดำ...btreadmore2

bt204

bt204 

bt204

ไฟฉายจักรยานโบราณ
ไฟฉายโบราณกล่องไม้โอ๊ค  สมัยรัชกาลที่ 6  พ.ศ.2457  ประเทศอังกฤษ  (ไม่ทราบบริษัทผู้ผลิต) (F-114)
เป็นไฟฉายโบราณ  ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเหมาะสมด้านการใช้งานใกล้เคียงกันกับตะเกียงโลหะที่ใช้น้ำมัน  แต่มีน้ำหนักเบา...
btreadmore2

ไฟฉายโบราณ Eveready
ไฟฉายโบราณ Eveready  สมัยรัชกาลที่ 6  พ.ศ.2461  ประเทศสหรัฐอเมริกา (F-109)

เป็นไฟฉายโบราณ ผลิตจากนิกเกิ้ลและบางส่วนเป็นทองเหลืองเคลือบนิกเกิ้ล...btreadmore2

ไฟฉายโบราณไฟฉายโบราณ Franco 3 สี  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1  พ.ศ. 2461  ประเทศสหรัฐอเมริกา (F-101)
ไฟฉายโบราณรุ่นนี้ นับเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านรูปทรงในขณะนั้น...
btreadmore2

 bt5300
bt204 bt204


btall07
  

ห้องรูปยาซิกาแรต : เลือกชมสินค้าสิ่งพิมพ์โบราณประเภทรูปยาซิกาแรต

รูปยาซิกาแรต และ บัตรสินค้าสะสมรูปยาซิกาแรต และ บัตรสินค้าสะสม (C-102)
เป็นรูปยาซิกาแรตในชุดธงนานาชาติ ซึ่งแถมมากับยาสูบ ALLEN & GINTER'S ประเทศสหรัฐอเมริกา...btreadmore2

         รูปยาซิกาแรต  ชุดเด็กนานาชาติ
รูปยาซิกาแรต ชุดเด็กนานาชาติ (C-104)
เป็นรูปยาซิกาแรตหรือบัตรสินค้าสะสม ที่แถมมากับสินค้ายาสูบซิกาแรตยี่ห้อ OGDENS...btreadmore2

บัตรสินค้าสะสมจากช็อกโกแลต GUERIN - BOUTRONบัตรสินค้าสะสมจากช็อกโกแลต GUERIN - BOUTRON จำนวน 9 ใบ (C-112)
เป็นบัตรสินค้าสะสมที่แถมมากับช็อกโกแลตยี่ห้อ GUERIN - BOUTRON...btreadmore2

bt204

 bt204

bt204

รูปยาซิกาแรต ชุดแสตมป์และเครื่องแต่งกายนานาชาติรูปยาซิกาแรต ชุดแสตมป์และเครื่องแต่งกายนานาชาติ ครบชุด 6 ใบ (C-110)
เป็นบัตรสินค้าสะสม ซึ่งแถมมากับสินค้าเนื้อบดยี่ห้อ LIEBIG ประเทศเบลเยี่ยม...
btreadmore2

รูปยาซิกาแรต ชุดวิถีชีวิตชาวสยาม
รูปยาซิกาแรต ชุดวิถีชีวิตชาวสยาม (C-108)
เป็นรูปยาซิกาแรตหรือบัตรสินค้าสะสม ที่แถมมากับสินค้าเนื้อบดยี่ห้อ LIEBIG...
btreadmore2

รูปยาซิกาแรต ชุดผู้หญิงเอเชีย
รูปยาซิกาแรต ชุดผู้หญิงเอเชีย ครบชุด 6 ใบ (C-106)
เป็นบัตรสินค้าสะสม ซึ่งแถมมากับสินค้าเนื้อบดยี่ห้อ LIEBIG ประเทศเบลเยี่ยม...
btreadmore2

 bt204
bt204 bt204

 
btall08
 

ห้องพระเครื่อง : มุมพักผ่อน...เพลิดเพลินกับข้อมูลพระแท้แบบเรียบง่าย


พระเปิมขาว กรุวัดดอนแก้ว ลำพูน
พระเปิมขาว กรุวัดดอนแก้ว จ.ลำพูน

ในบันทึกพงศาวดารโยนก ได้กล่าวไว้ว่า ....พระอาทิตย์ราช กษัตริย์วงศ์รามัญผู้ครองนครลำพูน ได้สร้างมณฑป...อ่านเพิ่มเติม


พระคง กรุวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี

พระคง กรุวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี 

วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำนนท์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา...อ่านเพิ่มเติม


พระขุนแผน พิมพ์กลาง กรุวัดเหนือ

พระขุนแผนพิมพ์กลาง กรุวัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี

วัดเทวสังฆาราม หรือ วัดเหนือ เป็นวัดที่เก่าแก่ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี...อ่านเพิ่มเติม

 

 

พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกระทิง

พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง  

วัดบางกะทิง ตั้งอยู่ เลขที่ 48 หมู่ 3 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง...อ่านเพิ่มเติม


พระพลายตัดเดี่ยว กรุวัดบางกร่าง สุพรรณบุรีพระพลายตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบ้านกร่าง ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน...อ่านเพิ่มเติมพระลีลาหลังเข็ม กรุวัดชุมนุมสงฆ์ สุพรรณบุรีพระลีลาหลังเข็ม กรุวัดชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี

วัดชุมนุมสงฆ์ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ริมถนนมาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี...อ่านเพิ่มเติม

พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ


พระขรัวอีโต้ลอยน้ำ กรุวัดเลียบ กทม.  

วัดราชบุรณราชวรวิหาร หรือ วัดเลียบ ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์...อ่านเพิ่มเติม

 


พระคง กรุเก่า ลำพูน
พระคงกรุเก่า วัดพระคงฤาษี(วัดอาพัทธาราม) จ.ลำพูน


กล่าวกันว่า พระคงเป็นพระซึ่งนักรบโบราณรู้จักกันดี มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และได้นิมนต์พระคงติดตัว...อ่านเพิ่มเติม

 


พระกรุวัดสามปลื้ม กรุงเทพพระผงกรุวัดสามปลื้ม กทม.

วัดจักรวรรดิราชาวาส หรือ วัดสามปลื้ม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๒๕ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ ...อ่านเพิ่มเติม

btshowpra

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers