สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

ไฟฉายโบราณ สมัยรัชกาลที่ 7 พ.ศ.2473 ประเทศเชโกสโลวาเกีย (F-105)เป็นไฟฉายโบราณที่ผลิตขึ้นในประเทศเชโกสโลวาเกีย ก่อนมีการแบ่งแยกประเทศในปี ค.ศ.1936 (ปัจจุบันแยกเป็น 2 ประเทศคือ สาธารณรัฐเช็ก และ สาธารณรัฐสโลวัก) (อ่านต่อด้านล่างค่ะ)
f-111_1


เลื่อนเมาส์วางในกรอบ แล้วคลิ๊กเลื่อนจิ๊กซอว์มาต่อที่รูปทีละชิ้น หรือ โทรถาม หรือ lineJoomla CAPTCHA
จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: