Prakard2Head-6


   แก้วกาบ
 
แก้วโป่งข่าม แก้วกาบ

เป็นแก้วโป่งข่ามหรือควอตซ์น้ำใสไม่จำกัดสี มีลักษณะภายในเป็นแผ่นแก้วบาง ๆ หรือที่เรียกกันว่า COLLOID ซึ่งไม่ใช่แร่แต่เป็นก๊าซหรือของเหลว ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเกิดควอตซ์ โดยแผ่นแก้วดังกล่าวจะมีลักษณะโค้งหรือบิดงอ แต่ไม่ใช่รอยแตกร้าว และที่แผ่นแก้วมักจะมีคราบเป็นสีเหลืองสีส้มอมแดง หรือน้ำตาล ซึ่งคนโบราณเรียกว่า“แก้วกาบทอง”หากที่แผ่นแก้วมีลักษณะใสสะอาดไม่มีคราบสีใด ๆ เรียกกันว่า “แก้วกาบเงิน”  ซึ่งมักจะหายากกว่าแก้วกาบทอง ในด้านความเชื่อ เชื่อกันว่าแก้วกาบเป็นแก้วที่ให้คุณในด้านการเงิน หรือช่วยให้เจ้าของแก้วมีโชคทางการเงินไม่ขัดสน

 
 
 
i163143957_88069_3


แก้วขนเหล็ก  
 
แก้วโป่งข่าม แก้วขนเหล็ก

เป็นแก้วโป่งข่ามที่คนไทยให้ความนิยม และเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ลักษณะเด่นของแก้วขนเหล็กคือมลทินแร่ที่อยู่ภายในแก้ว มีลักษณะเป็นเส้นตรงสีดำซึ่งเกิดจากแร่รูไทต์ (RUTILE) อาจมีหลายขนาดแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ขนาดที่เล็กมากเท่าเส้นใยผ้าหรือเส้นขน ไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าเข็มเย็บกระสอบ แต่ที่ถูกต้องตรงตามตำราซึ่งคนไทยยึดถือกันมาแต่โบราณ ลักษณะของเส้นแร่สีดำที่อยู่ในแก้วต้องมีขนาดใหญ่ไม่เกินเส้นผมของมนุษย์ จึงจะนับเป็นแก้วขนเหล็กที่แท้จริง ในด้านของความนิยมทั่วไปแก้วขนเหล็กประเภทน้ำงามหรือน้ำใส จะได้รับความนิยมมากกว่าแก้วขนเหล็กประเภทน้ำขุ่นหรือแก้วขนเหล็กน้ำตัน ด้านความเชื่อ คนไทยโบราณเชื่อกันว่า แก้วขนเหล็กเป็นพลอยนำโชค มีความศักดิ์สิทธิ์และพลังอำนาจ ในด้านป้องกันอันตรายและภูติผีปิศาจ ตลอดจนเวทมนตร์คาถาหรือไสยศาสตร์ได้ จึงมักจะนิยมนำไปปลุกเสกเป็นเครื่องรางของขลังประจำตัวกันอยู่เสมอi163143957_88069_3


แก้วไหมทอง
 

เป็นแก้วโป่งข่ามที่ได้รับความนิยมกว้างขวางทั่วโลก หรือที่เรียกกันว่า HAIR ANGEL หรือ GOLDEN QUARTZ ลักษณะเด่นของแก้วไหมทองคือ มลทินแร่ที่อยู่ภายในแก้ว มีลักษณะเป็นเส้นตรงสีเหลืองทองซึ่งเกิดจากแร่รูไทต์ (RUTILE) โดยทั่วไปเส้นแร่รูไทต์ที่เกิดขึ้นภายในควอตซ์มีด้วยกันหลายสี และมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น สีดำเรียกว่าแก้วขนเหล็ก สีทองเรียกว่าแก้วไหมทอง สีแดงเรียกว่าแก้วขนไฟ และสีตะกั่วตัดเรียกว่าแก้วไหมเงิน โดยเส้นแร่แต่ละสีอาจมีขนาดแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ขนาดที่เล็กมากเท่าเส้นใยหรือเส้นขน ไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าเข็มเย็บกระสอบ ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับแก้วไหมทอง เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือตรงกันทั่วโลกว่า แก้วไหมทองเป็นแก้วนำโชคและความสุขสมหวังในด้านความรัก (LUCKY IN LOVE) และสามารถดลบันดาลให้เจ้าของแก้วมีความบริบูรณ์ด้านทรัพย์สินเงินทองอีกด้วย

แก้วโป่งข่าม แก้วไหมทอง


i163143957_88069_3


แก้วไหมเงิน
 
แก้วโป่งข่าม แก้วไหมเงิน

เป็นแก้วโป่งข่ามที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกันกับแก้วขนเหล็กและแก้วไหมทอง อีกทั้งลักษณะของมลทินแร่ซึ่งอยู่ภายในแก้ว เป็นแร่รูไทต์(RUTILE) แบบเดียวกันกับแก้วขนเหล็กและแก้วไหมทองทุกประการ เพียงแต่มีสีที่แตกต่างกันกล่าวคือ เส้นแร่ของแก้วไหมเงินจะเป็นสีอลูมิเนียมหรือสีตะกั่วตัด (แต่ไม่ใช่สีขาว) มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กมากเท่าเส้นใยผ้าหรือเส้นขนไปจนถึงขนาดใหญ่เท่า เข็มเย็บกระสอบ ในด้านความเชื่อ เชื่อกันว่าแก้วไหมเงินเป็นแก้วแห่งสติปัญญา สามารถช่วยให้ผู้ซึ่งครอบครองแก้วเอาชนะอุปสรรค และผ่านพ้นความยุ่งยากในชีวิตต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ถือเป็นแก้วเข้าคู่กันกับแก้วไหมทอง จึงได้รับความนิยมแสวงหามาเข้าคู่กันเสมอ

 
 i163143957_88069_3
 
แก้วเข็มมรกต
 

เป็นแก้วโป่งข่ามซึ่งได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นควอตซ์น้ำใส ภายในแก้วมีมลทินแร่ลักษณะเป็นเส้นตรงสีเขียวใส ซึ่งเกิดจากแร่ ACTINOLITE มีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกินเส้นผมมนุษย์ แก้วเข็มมรกตจัดเป็นแก้วโป่งข่ามซึ่งมีราคาสูงในตลาดโลก เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับทัวร์มาลีนที่อยู่ในควอตซ์ ในด้านความเชื่อ เชื่อกันว่าแก้วเข็มมรกด เป็นแก้วที่ให้คุณในด้านของความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งดลบันดาลให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตโดยเฉพาะคนจีนเชื่อกันว่า แก้วเข็มมรกดยังสามารถรักษาโรคบางชนิดได้อีกด้วย

 

 
i163143957_88069_3
 
 

แก้วเผือกคำคาย
 

ในตำราโบราณ  ได้จัดเอาแก้วเผือกคำคายรวมไว้ในแก้วประเภทแก้วเผือกชนิดหนึ่ง  โดยตำราได้ระบุคุณลักษณะของแก้วเผือกคำคายไว้ชัดเจนว่า  " แก้วเผือกลูกใด  มีลักษณะขาวดั่งเงิน (หมายถึง แก้วโป่งข่ามชนิดแก้วน้ำตัน ซึ่งน้ำที่อยู่ภายในแก้วเป็นสีขาวขุ่นไม่ใส) และมีดอกไหมคำคายอยู่ภายในแก้ว  ชื่อว่าเผือกคำคาย  ควรค่าได้หนึ่งหมื่นเงิน "

จากคำอธิบายคุณลักษณะของแก้วเผือกคำคาย  ตามที่ระบุไว้ในตำราโบราณพอจะสรุปได้ว่า  เป็นแก้วโป่งข่ามชนิดแก้วน้ำตันสีขาวขุ่นเหมือนสีของน้ำนม  แต่ภายในแก้วจะประกอบไปด้วยมลทินแร่ ACTINOLITE สีเขียวเข้ม  ลักษณะทรงกลมแบนแต่เป็นแฉกๆ  คล้ายกับดอกไหมคำคายหรือเครื่องหมายดอกจัน   กระจายกันอยู่ทั่วไปภายในแก้ว  ซึ่งในแก้วชิ้นเดียวกันอาจมีดอกไหมคำคายเพียงดอกเดียว  หรือมากกว่าหนึ่งดอกก็ได้(ในตำราไม่ได้ระบุเจาะจงจำนวนของดอกไหมคำคาย)  โดยทั่วไปแก้วเผือกคำคายส่วนใหญ่ มักจะพบในแก้วโป่งข่ามชนิดแก้วน้ำตัน แต่มีบ้างส่วนน้อยที่พบในแก้วน้ำใส ในด้านความเชื่อ เชื่อกันมาแต่โบราณว่า แก้วเผือกคำคายเป็นแก้วที่ให้คุณในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์และความเจริญ ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน จึงนับเป็นแก้วที่ให้คุณเหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการโดยเฉพาะ

 
i163143957_88069_3
 
 
แก้วตาข่ายเงิน
 

เป็นควอตซ์หรือโป่งข่ามน้ำใส ซึ่งในตำราโบราณจัดแก้วตาข่ายเงิน รวมไว้ในกลุ่มของแก้วเผือกเช่นเดียวกันกับแก้วเผือกคำคาย เพียงแต่แก้วตาข่ายเงินเน้นที่ความเป็นแก้วน้ำใสคล้ายหยดน้ำสะอาด ซึ่งภายในแก้วจะต้องมีเส้นแสดขาว (หมายถึงสีขาววาวเหมือนสีอลูมิเนียมหรือตะกั่วตัด) ลักษณะเหมือนพญานาคเกี้ยวกันไปมา (หมายถึง เส้นสีขาวจะต้องพาดสลับกันไปมาแบบเส้นตาข่าย) ในทางวิชาแร่(MINERALOGY) เรียกมลทินแร่รูปตาข่ายใสควอตซ์นี้ว่า IRON (Fe) ซึ่งเกิดการทับถมกันอยู่ภายใน ทำให้มองดูคล้ายรูปตาข่าย (NET) ในด้านความเชื่อ เชื่อกันว่าแก้วตาข่ายเงินเป็นแก้วที่ให้คุณในด้านโชคลาภ ทางการค้า และทรัพย์สินเงินทอง เหมือนตาข่ายดักปลา ซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับไซดักปลา คนโบราณนิยมนำไซดักปลาจำลองขนาดเล็ก แล้วนำไปให้พระคณาจารย์ปลุกเสก จากนั้นก็นำไปแขวนไว้ที่หน้าร้านของตน โดยเชื่อกันว่าจะสามารถช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านได้ จากความเชื่อที่คล้ายกัน ทำให้เกิดการแสวงหาแก้วตาข่ายเงินมาทำเป็นหัวแหวนบูชาควบคู่กับไซปลุกเสก เพราะเชื่อว่าจะยิ่งบันดาลโชคลาภ ในทางการค้าให้ได้ผลมากขึ้น

 
 
i163143957_88069_3


แก้วกอแก้ว
 
แก้วโป่งข่าม แก้วกอแก้ว   

เป็นแก้วโป่งข่ามอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่ค่อยถูกเผยแพร่ แต่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงของอาณาจักรล้านนา ลักษณะโดยรวมของแก้วกอแก้วคือ เป็นควอตซ์ชนิดน้ำใส แต่ภายในแก้วประกอบด้วยแร่ลักษณะเป็นแผ่นสีเหลืองออกแดง บนแผ่นแร่มีเส้นแร่สั้น ๆ ขนาดเล็กมากเท่าเส้นขนของมนุษย์ลักษณะใสประดุจเส้นแก้ว ขึ้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกอกระจายไปทั่วแผ่นแร่สีเหลืองออกแดงนั้น ในทางวิชาแร่ (MINERALOGY) เรียกแร่ซึ่งเกิดขึ้นภายในควอตซ์ลักษณะดังกล่าวนี้ว่าเกอไทต์(GOETHITE) แร่ GOETHITE เกิดจาก IRON OXYHYDROXIDE มีสูตรทางเคมีคือ α-FeO(OH) คนโบราณเชื่อกันว่า เส้นขนแก้วบนแร่เกอไทต์ซึ่งอยู่ภายในควอตซ์หรือโป่งข่าม สามารถเพิ่มปริมาณหรืองอกเพิ่มจำนวนขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ จึงถือกันว่าแก้วกอแก้วเป็นแก้วโป่งข่ามที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คล้ายกับเหล็กไหลซึ่งสามารถเพิ่มขนาดในตัวเองได้ สามารถช่วยคุ้มครองผู้ซึ่งเป็นเจ้าของของแก้วจากสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย อีกทั้งช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาให้สูงขึ้น และบันดาลให้เกิดโชคลาภตลอดจนสิ่งที่ดีงามมาสู่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของแก้วอยู่ เสมอ ๆ

 
i163143957_88069_3


แก้วขนไฟ
 

เป็นแก้วโป่งข่ามที่ค่อนข้างพบเห็นน้อย และได้รับความนิยมทั่วโลก มีลักษณะเป็นแก้วน้ำใสภายในแก้วประกอบไปด้วย มลทินแร่เป็นเส้นขนาดเล็กเท่าเส้นผมหรือเล็กกว่าปลายแหลม ที่สำคัญเส้นแร่ดังกล่าวจะต้องเป็นสีแดงเพลิงทั้งหมดทุกเส้น คือเป็นสีแดงเข้มจัดเท่านั้น(ไม่ใช่สีเลือดหมู หรือ สีส้มออกน้ำตาล) เส้นแร่สีแดงเพลิงดังกล่าวเป็นแร่รูไทต์(RUTILE) ซึ่งมีสูตรทางเคมีคือ TiO2 ในด้านความเชื่อ เชื่อกันว่าแก้วขนไฟเป็นแก้วมหาอำนาจและความเข็มแข็ง ทำให้เป็นที่เกรงขามของผู้อื่น อีกทั้งสามารถช่วยให้เกิดความรุ่งเรืองในชีวิต และนำความโชคดีมาสู่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของแก้ว

แก้วโป่งข่าม แก้วขนทราย 
 
i163143957_88069_3


แก้วน้ำไหล
 
แก้วโป่งข่าม แก้วน้ำไหล    

เป็นแก้วโป่งข่ามชนิดน้ำใสที่หายากพบเห็นน้อย และมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากแก้วโป่งข่ามทั่ว ๆ ไปตรงที่ ภายในแก้วมีลักษณะคล้ายน้ำไหลซึ่งมีรูปทรงไม่แน่นอน (แต่ไม่ใช่รอยแตกร้าว) อีกทั้งสีของน้ำซึ่งไหลอยู่ในแก้วจะมีสีคล้ายกับสีของปรอท ในทางวิชาแร่ (MINERALOGY) เรียกลักษณะของน้ำซึ่งไหลอยู่ในควอตซ์นี้ว่า FLUID (ของไหล) ซึ่งเกิดจากแก๊สในระหว่างกระบวนการเกิดผลึกควอตซ์ โดย FLUID จะเกิดขึ้นภายใต้อุณหภูมิและแรงกดอากาศที่สูงกว่า 350 °C ในด้านความเชื่อ เชื่อกันว่าแก้วน้ำไหลมีคุณวิเศษเหมือนกับแก้วเข้าแก้วกล่าวคือ สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของผู้ซึ่งได้ครอบครองแก้ว ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั่งยังช่วยเกื้อหนุนวาสนาบารมีให้กับผู้ซึ่งเป็นเจ้าของแก้วอีกด้วย

 

i163143957_88069_3


คำเตือน : เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

เมนูหลัก

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers